0842881212 Chat ZALO

Cá Ngừ Đại Dương Ăn Sống

09-06-2023 09:42:06 4349

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Cá Ngừ Đại Dương

Cá Ngừ Đại Dương Ăn Sống

520.000 ₫
500.000 ₫
--4%

Sashimi Bụng Cá Ngừ

4.500.000 ₫
4.900.000 ₫
-8%

Cá Ngừ Vây Xanh - Chutoro Nhật Bản

3.700.000 ₫
3.900.000 ₫
-5%

Bụng Cá Ngừ Vây Xanh Otoro Nhật Bản

4.200.000 ₫
4.500.000 ₫
-7%

Cá Ngừ Đại Dương Phi Lê

260.000 ₫
290.000 ₫
-10%
Chia sẻ: