0842881212 Chat ZALO

Tôm Sú Thiên Nhiên 6-8c

27-06-2023 16:38:10 4349

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Hải Sản Việt Nam

Tôm Sú Thiên Nhiên 6-8c

890.000 ₫
930.000 ₫
-4%

Tôm Sú Biển Khổng Lồ 3-5c

1.020.000 ₫
1.050.000 ₫
-3%

Chả Mực Giã Tay

490.000 ₫
550.000 ₫
-11%

Bề Bề Bóc Nõn

Liên hệ:

Mực Khô Câu Size 24-25c

1.300.000 ₫
1.380.000 ₫
-6%

Khô Mực 1 Nắng Size 2c/ký

450.000 ₫
490.000 ₫
-8%

Tôm sú cồ 10-12 con 1kg

570.000 ₫
600.000 ₫
-5%
Chia sẻ: