0938898892 Chat ZALO

Súp Bào Ngư Sốt Dầu Hào

29-01-2024 14:12:41 4349

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Bào ngư úc viền xanh

Súp Bào Ngư Sốt Dầu Hào

210.000 ₫
250.000 ₫
-16%

Súp Bào Ngư Hải Sản

250.000 ₫
270.000 ₫
-7%

Bào Ngư Xanh Của Úc 10-12c - Nissi

770.000 ₫
850.000 ₫
-9%

Bào Ngư Việt Nam

650.000 ₫
680.000 ₫
-4%

Bào Ngư Sống Hàn Quốc

1.350.000 ₫
1.500.000 ₫
-10%

Bào Ngư Úc Chuẩn Nhập Khẩu Cao Cấp Size 8-9c

1.250.000 ₫
1.420.000 ₫
-12%

Thịt Bào Ngư Xanh Của Úc

3.750.000 ₫
3.900.000 ₫
-4%
Chia sẻ: