0842881212 Chat ZALO

Rong Biển Ăn Liền

14-09-2023 18:53:44 4349

Rong Biển Ăn Liền

130.000 ₫
150.000 ₫
-13%

Rong Biển Khô Nấu Canh

350.000 ₫
380.000 ₫
-8%

Cá Bào Nhật MARUTOMO HANA KATSUO 500g

470.000 ₫
490.000 ₫
-4%

NƯỚC SỐT TONKATSU BULL DOG 1.8L/Chai

310.000 ₫
350.000 ₫
-11%

Bột Nêm Rong Biển

520.000 ₫
570.000 ₫
-9%

Mù Tạt Nhật Dạng Bột- Wasabi Powder

350.000 ₫
380.000 ₫
-8%

Nước Tương Nhật Ăn Sushi

190.000 ₫
200.000 ₫
-5%

Rong Biển Trộn Mè

240.000 ₫
260.000 ₫
-8%

Gừng Hồng Nhật

150.000 ₫
200.000 ₫
-25%

Wasabi Nhật Dạng Tuýt

70.000 ₫
85.000 ₫
-18%
Chia sẻ: